Η οκταηχία της βυζαντινής μουσικής, συγκριτική μελέτη με βάση επιλεγμένα στιχηρά αναστάσιμα του Αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού.

Σταυρουλάκη, Αναστασία (2006-03-22)

Διπλωματική εργασία

Files in this itemThumbnail904-01.Τας εσπερινας ημων ευχας(α ηχος)..mp3

Thumbnail904-02.Τας εσπερινας ημων ευχας(α ηχος)..mp3

Thumbnail904-03.Τας εσπερινας ημων ευχας(α ηχος)..mp3

Thumbnail904-04.Τας εσπερινας ημων ευχας(α ηχος)..mp3

Thumbnail904-05.Τας εσπερινας ημων ευχας(α ηχος)..mp3

Thumbnail904-06.Τον προ εκ πατρος γεννηθεντα (β ηχος)..mp3

Thumbnail904-07.Τον προ εκ πατρος γεννηθεντα (β ηχος)..mp3

Thumbnail904-08.Τον προ εκ πατρος γεννηθεντα (β ηχος)..mp3

Thumbnail904-09.Τον προ εκ πατρος γεννηθεντα (β ηχος)..mp3

Thumbnail904-10.Τον προ εκ πατρος γεννηθεντα (β ηχος)..mp3

Thumbnail904-11.Τω σω σταυρω Χριστε σωτηρ (γ ηχος)..mp3

Thumbnail904-12.Τω σω σταυρω Χριστε σωτηρ (γ ηχος)..mp3

Thumbnail904-13.Τω σω σταυρω Χριστε σωτηρ (γ ηχος)..mp3

Thumbnail904-14.Τω σω σταυρω Χριστε σωτηρ (γ ηχος)..mp3

Thumbnail904-15.Τω σω σταυρω Χριστε σωτηρ (γ ηχος)..mp3

Thumbnail904-16. Τον ζωοποιον σου σταυρον (δ ηχος)..mp3

Thumbnail904-17.Τον ζωοποιον σου σταυρον (δ ηχος)..mp3

Thumbnail904-18.Τον ζωοποιον σου σταυρον (δ ηχος)..mp3

Thumbnail904-19.Τον ζωοποιον σου σταυρον (δ ηχος)..mp3

Thumbnail904-20.Τον ζωοποιον σου σταυρον (δ ηχος)..mp3

Thumbnail904-01Β. Δια του τιμιου σου σταυρου (πλ. α ηχος)..mp3

Thumbnail904-02Β. Δια του τιμιου σου σταυρου (πλ. α ηχος)..mp3

Thumbnail904-03Β. Δια του τιμιου σου σταυρου (πλ. α ηχος)..mp3

Thumbnail904-04Β. Δια του τιμιου σου σταυρου (πλ. α ηχος)..mp3

Thumbnail904-05Β. Δια του τιμιου σου σταυρου (πλ. α ηχος)..mp3

Thumbnail904-06Β. Νικην εχων χριστε (πλ. β ηχος)..mp3

Thumbnail904-07Β. Νικην εχων χριστε (πλ. β ηχος)..mp3

Thumbnail904-08Β. Νικην εχων χριστε (πλ. β ηχος)..mp3

Thumbnail904-09Β. Νικην εχων χριστε (πλ. β ηχος)..mp3

Thumbnail904-10Β. Νικην εχων χριστε (πλ. β ηχος)..mp3

Thumbnail904-11Β. Δευτε αγαλλιασωμεθα τω κυριω (Βαρυς ηχος)..mp3

Thumbnail904-12Β. Δευτε αγαλλιασωμεθα τω κυριω (Βαρυς ηχος)..mp3

Thumbnail904-13Β. Δευτε αγαλλιασωμεθα τω κυριω (Βαρυς ηχος)..mp3

Thumbnail904-14Β. Δευτε αγαλλιασωμεθα τω κυριω (Βαρυς ηχος)..mp3

Thumbnail904-15Β. Δευτε αγαλλιασωμεθα τω κυριω (Βαρυς ηχος)..mp3

Thumbnail904-16Β. Εσπερινον υμνον (πλ. δ ηχος)..mp3

Thumbnail904-17Β. Εσπερινον υμνον (πλ. δ ηχος)..mp3

Thumbnail904-18Β. Εσπερινον υμνον (πλ. δ ηχος)..mp3

Thumbnail904-19Β. Εσπερινον υμνον (πλ. δ ηχος)..mp3

Thumbnail904-20Β. Εσπερινον υμνον (πλ. δ ηχος)..mp3