Πρωτοψάλτης Ιωάννης Κλωναρίδης: βιοεργογραφία στοιχεία και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων έργων.

Ξουλόγης, Γεώργιος (2011-06-30)

Διπλωματική εργασία

Files in this itemThumbnailσυνέντευξη.mp3

Thumbnail1391-01.Δοξαστικό Εξέδυσαν με, σε πλάγιο του δευτέρου.mp3

Thumbnail1391-02.Δοξαστικό Εξέδυσάν με, σε πλάγιο του δευτέρου (ψάλει ο κ. Παναγιωτίδης).mp3

Thumbnail1391-03.Χερουβικός ύμνος Οι τα Χερουβίμ, σε πλάγιο του πρώτου.mp3