Έργο για ορχήστρα "Ηχητική αναπαράσταση μιας (σχεδόν) τυχαίας περίστασης".

Λαδάς, Παναγιώτης (2012-06-21)

Διπλωματική εργασία