Η κωδικοποίηση της προφορικής παράδοσης της εκκλησιαστικής μουσικής όπως καταγράφεται στο έργο του Σίμωνος Καρά με βάση τα δοξαστικά της Μεγάλης Πέμπτης και της Μεγάλης Παρασκευής.

Ζαϊτίδης, Μιχαήλ (2004-06-24)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail821-01. Εξέδυσάν με τα ιμάτιά μου..mp3

Thumbnail821-02. Κύριε, αναβαίνοντός σου εν τω Σταυρώ..mp3

Thumbnail821-03. Τοις συλλαβούσι σε παρανόμοις..mp3

Thumbnail821-04. Ελκόμενος επί Σταυρού..mp3

Thumbnail821-05. Δεύτε, χριστοφόροι λαοί, κατίδωμεν..mp3

Thumbnail821-06. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου..mp3

Thumbnail821-07. Ώ! πως η παράνομος συναγωγή..mp3

Thumbnail821-08. Σε τον αναβαλλόμενον..mp3