Ιστορική μελέτη, μεταγραφή και ανάλυση των τροπαρίων των Χριστουγέννων, παραμονή και ανήμερα της εορτής.

Αγγελακοπούλου, Χρυσούλα (2006-03-22)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail820-01. Βηθλεέμ ετοιμάζου..mp3

Thumbnail820-02. Τάδε λέγει Ιωσήφ..mp3

Thumbnail820-03. Ούτος ο θεός ημών..mp3

Thumbnail820-04. Ιωσήφ είπε ημίν..mp3

Thumbnail820-05. Δεύτε Χριστοφόροι..mp3

Thumbnail820-06. Εξεπλήττετο ο Ηρώδης..mp3

Thumbnail820-07. Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου..mp3

Thumbnail820-08. Του Κυρίου Ιησού Γεννηθέντος..mp3

Thumbnail820-09. Αυγούστου μοναρχήσαντος..mp3

Thumbnail820-10. Δεύτε ίδρωμεν πιστοί..mp3

Thumbnail820-11. Ευφραίνεσθε δίκαιοι..mp3

Thumbnail820-12. Ιδού καιρός ήγγικεν..mp3

Thumbnail820-13. Έσωσεν λαόν θαυματουργόν..mp3

Thumbnail820-14. Λαθών ετέχθης..mp3

Thumbnail820-15. Ανέτειλας Χριστέ εκ Παρθένου..mp3

Thumbnail820-16. Η Γέννησίς σου Χριστέ..mp3

Thumbnail820-17. Η Παρθένος σήμερον..mp3