Τα πασχαλιάτικα τραγούδια του Δαμασίου Τυρνάβου.

Γκάνα, Γλυκερία (2006-08-24)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


ThumbnailSONY_DVD_RECORDER_VOLUME_Title_01_01.mp4

Thumbnail____Title_01_02.mp4

Thumbnail972-01.Ήρθαν οι Πασχαλιόγουρτης.mp3

Thumbnail972-02.Πού να βρω ιγώ βασιλικό.mp3

Thumbnail972-03.Τη Μιγάλην Ιβδουμάδα.mp3

Thumbnail972-04.Στη μέση από τη θάλασσα.mp3

Thumbnail972-05.Ν΄αντίπιρα-ν΄αντίπιρα.mp3

Thumbnail972-06.Σέβηκα να σεργιανίσω.mp3

Thumbnail972-07.Σήμιρα Δέσπου μ΄Πασχαλιά.mp3

Thumbnail972-08.Χελιδονάκι μου γοργό.mp3

Thumbnail972-09.Σήμιρα Χριστός Ανέστη.mp3

Thumbnail972-10.Ν΄όλις οι νύφις στου χουρό.mp3

Thumbnail972-11.Άκου του πουλί Μπιίνα μ΄.mp3

Thumbnail972-12.Ο Μήλιος ο πραματευτής.mp3

Thumbnail972-13.Κάτω στ΄αγιασημόχουμα.mp3

Thumbnail972-14.Ήλιε μ΄γιατί άργιασες να βγεις.mp3

Thumbnail972-15.Κάτω στης μουριάς τ΄αμπέλι.mp3

Thumbnail972-16.Άρχοντες κι ου Μαυραϊνός.mp3

Thumbnail972-17. 305 Μάστοροι.mp3

Thumbnail972-18.Σήμιρα Γιώργη μ΄Πασχαλιά.mp3

Thumbnail972-19.Στου πανγγύρι μας του Κτίτρου.mp3

Thumbnail972-20.Γιοφύρι είχα στη θάλασσα.mp3

Thumbnail972-21.Παπάδες και πνευματικοί.mp3

Thumbnail972-22.Πέρα στουν πέρα μαχαλά.mp3

Thumbnail972-23.Από τα τριάκουρφα βουνά.mp3

Thumbnail972-24.Η παλιά γειτόνισσα.mp3

Thumbnail972-25.Μια Μαρουδιά απ΄τα Γιάννινα.mp3

Thumbnail972-26.Ένας βλάχους.mp3

Thumbnail972-27.Φεγγάρι μου λαμπρό.mp3

Thumbnail972-28.Μας νύχτωσε και βράδυασε.mp3