Σεν-Σανς: η ζωή και το έργο του και ιδιαίτερα τα σολιστικά έργα για ξύλινα πνευστά.

Δασκαλοθανάσης, Δημήτριος (2009-07-03)

Διπλωματική εξέταση