Ο εορτασμός εις μνήμην των Αγίων Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης και στοιχεία της βυζαντινής μουσικής παράδοσης της Λέσβου.

Ψωμά, Ραλλού (2007-12-20)

Διπλωματική εργασία

Files in this itemThumbnailesperinos1(1).mp3

Thumbnailesperinos1(2).mp3

Thumbnailesperinos1(3).mp3

Thumbnailesperinos1(4).mp3

Thumbnailesperinos1(5).mp3

Thumbnailesperinos2(01).mp3

Thumbnailesperinos2(02).mp3

Thumbnailesperinos2(03).mp3

Thumbnailesperinos2(04).mp3

Thumbnailesperinos2(05).mp3

Thumbnailesperinos2(06).mp3

Thumbnailesperinos2(07).mp3

Thumbnailesperinos2(08).mp3

Thumbnailesperinos2(09).mp3

Thumbnailesperinos2(10).mp3

Thumbnailesperinos2(12).mp3

Thumbnailesperinos2(11).mp3

Thumbnailorthros1(01).mp3

Thumbnailorthros1(02).mp3

Thumbnailorthros1(03).mp3

Thumbnailorthros1(04).mp3

Thumbnailorthros1(05).mp3

Thumbnailorthros1(06).mp3

Thumbnailorthros1(07).mp3

Thumbnailorthros1(08).mp3

Thumbnailorthros1(09).mp3

Thumbnailorthros1(10).mp3

Thumbnailorthros1(11).mp3

Thumbnailorthros1(12).mp3

Thumbnailorthros1(13).mp3

Thumbnailorthros1(14).mp3

Thumbnailorthros1(15).mp3

Thumbnailorthros1(16).mp3

Thumbnailorthros1(17).mp3

Thumbnailorthros1(18).mp3

Thumbnailorthros1(19).mp3

Thumbnailorthros2(01).mp3

Thumbnailorthros2(02).mp3

Thumbnailorthros2(03).mp3

Thumbnailorthros2(04).mp3

Thumbnailorthros2(05).mp3

Thumbnailorthros2(06).mp3

Thumbnailorthros2(07).mp3

Thumbnailorthros2(07).mp3

Thumbnailorthros2(08).mp3

Thumbnailorthros2(09).mp3

Thumbnailorthros2(10).mp3

Thumbnailleitoy1(1).mp3

Thumbnailleitoy1(2).mp3

Thumbnailleitoy1(3).mp3

Thumbnailleitoy1(4).mp3

Thumbnailleitoy1(5).mp3

Thumbnailleitoy1(6).mp3

Thumbnailleitoy1(6).mp3

Thumbnailleitoy1(7).mp3

Thumbnailleitoyr2(01).mp3

Thumbnailleitoyr2(02).mp3

Thumbnailleitoyr2(03).mp3

Thumbnailleitoyr2(04).mp3

Thumbnailleitoyr2(05).mp3

Thumbnailleitoyr2(06).mp3

Thumbnailleitoyr2(07).mp3

Thumbnailleitoyr2(08).mp3

Thumbnailleitoyr2(09).mp3

Thumbnailleitoyr2(10).mp3

Thumbnailleitoyr2(11).mp3

Thumbnailleitoyr2.mp3

Thumbnailparakl ag(01).mp3

Thumbnailparakl ag(02).mp3

Thumbnailparakl ag(03).mp3

Thumbnailparakl ag(04).mp3

Thumbnailparakl ag(05).mp3

Thumbnailparakl ag(06).mp3

Thumbnailparakl ag(07).mp3

Thumbnailparakl ag(08).mp3

Thumbnailparakl ag(09).mp3

Thumbnailparakl ag(10).mp3

Thumbnail1063-01.Προσόμοια.Ω του παραδόξου θαύματος.Βαβαί των σων μυστηρίων αγνή!.Υμνων τιμωμεν την εύρεσιν.mp3

Thumbnail1063-02. Δοξαστικό. Σήμερον τη του Χριστού Άνεστάσει..mp3

Thumbnail1063-03. Απολυτίκιο Αγίων. Εν Λέσβω άθλήσαντες..mp3

Thumbnail1063-04. Ωδή α΄. Ύγραν διοδεύσας..mp3

Thumbnail1063-05. Ωδή γ΄. Ουρανίας αψίδο..mp3

Thumbnail1063-06. Ωδή δ΄. Εισακήκοα Κύριε..mp3

Thumbnail1063-07. Ωδή ε΄. Φώτισον ημάς..mp3

Thumbnail1063-08. Ωδή στ΄ . Την δέησιν..mp3

Thumbnail1063-09. Ωδή ζ΄. Οι εκ της Ίουδαίας..mp3

Thumbnail1063-10. Ωδή η΄. Τον Βασιλέα..mp3

Thumbnail1063-11. Ωδή θ΄. Κυρίως Θεοτόκον..mp3