Το σολιστικό ρεπερτόριο του κλαρινέτου κατά το 19ο αιώνα με έμφαση στο Brahms.

Αγγιναρασταχάκης, Κωνσταντίνος (2006-10-18)

Διπλωματική εξέταση