Β. Α. Μότσαρτ "Οι γάμοι του Φίγκαρο" : παραγωγή πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού.

Χριστοδούλου, Φωτεινή (2007-06-29)

Διπλωματική εργασία

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο


ThumbnailTitle_01_01.mp4

ThumbnailTitle_02_01.mp4

ThumbnailTitle_03_01.mp4

ThumbnailTitle_04_01.mp4

ThumbnailTitle_05_01.mp4

ThumbnailTitle_06_01.mp4

ThumbnailTitle_07_01.mp4

ThumbnailTitle_08_01.mp4

ThumbnailTitle_09_01.mp4

ThumbnailTitle_10_01.mp4

ThumbnailTitle_11_01.mp4

ThumbnailTitle_12_01.mp4

ThumbnailTitle_13_01.mp4

ThumbnailTitle_14_01.mp4

ThumbnailTitle_16_01.mp4

ThumbnailTitle_18_01.mp4

ThumbnailTitle_20_01.mp4

ThumbnailTitle_22_01.mp4

ThumbnailTitle_24_01.mp4

ThumbnailTitle_26_01.mp4

ThumbnailTitle_35_01.mp4

ThumbnailTitle_36_01.mp4

ThumbnailTitle_37_01.mp4

ThumbnailTitle_38_01.mp4

ThumbnailTitle_39_01.mp4