Σώμα και μουσική εκτέλεση: σύγχρονες προσεγγίσεις της κοινωνικής ψυχολογίας της μουσικής.

Ντερού-Σκορδά, Αναστασία (2012-03-12)

Διπλωματική εργασία