Η εξέλιξη του Concerto Grosso κατά τον 18ο αιώνα και η ανάλυση επιλεγμένων έργων.

Σαββίδου, Χαρίκλεια (2011-11-18)

Διπλωματική εργασία