Αποδελτίωση των γαλλικών περιοδικών Bulletin de correspondance hellenique από το 1984 έως το 2003.

Γκουρμπατσή, Σοφία (2006-02-21)

Διπλωματική εργασία