Η χορωδία Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της το 1987 έως την εορταστική συναυλία των 15 χρόνων στις 15/3/2003.

Παπακυριακού, Ελένη (2005-10-20)

Διπλωματική εργασία