Τα καθίσματα της βυζαντινής υμνογραφίας και η μελοποίησή τους από τρεις κορυφαίους μελουργούς: Μπαλάσιο ιερέα, Πέτρο Πελοποννήσιο, Πέτρο Βυζάντιο.

Χαλκιά, Αικατερίνη (2004-10-13)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail889-02. Τον Τάφον σου Σωτήρ..mp3

Thumbnail889-01. Του Λίθου σφραγισθέντος..mp3

Thumbnail889-03. Τον τάφον σου Σωτήρ..mp3

Thumbnail889-04. Τον τάφον σου Σωτήρ..mp3

Thumbnail889-05.Την ωραιότητα της παρθενίας σου..mp3

Thumbnail889-06. Την ωραιότητα της παρθενίας σου..mp3

Thumbnail889-07. Θείας πίστεως ομολογία..mp3

Thumbnail889-08.Θείας πίστεως ομολογία..mp3

Thumbnail889-09.Κατεπλάγη Ίωσηφ..mp3

Thumbnail889-10. Κατεπλάγη Ίωσηφ..mp3

Thumbnail889-11. Τον συνάναρχον λόγον..mp3

Thumbnail889-12. Τον συνάναρχον λόγο..mp3

Thumbnail889-13. Ανέστης εκ νεκρών..mp3

Thumbnail889-14. Την σοφίαν και λόγον..mp3

Thumbnail889-15. Την σοφίαν και λόγον..mp3

Thumbnail889-16. Τη υπερμάχω..mp3

Thumbnail889-17. Το προσταχθέν..mp3