Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος: μουσικολογικές προσεγγίσεις.

Παναγιώτου, Σοφοκλής (2012-06-20)

Διπλωματική εξέταση

Files in this itemThumbnail1453-01Γ. Σήμερον ο Λίθος..mp3

Thumbnail1453-02Γ.Τις μη μακαρίσει σε..mp3

Thumbnail1453-03Γ. Δεύτε χριστοφόροι λαοί..mp3

Thumbnail1453-04Γ. Μακαρίζομέν σε Θεοτόκε Παρθένε..mp3

Thumbnail1453-05Γ. Των Λευκάρων το κλέος..mp3

Thumbnail1453-06Γ. Ξένον και παράδοξον..mp3

Thumbnail1453-07Γ. Σήμερον ο Χριστός..mp3

Thumbnail1453-08Γ. Πιστώς πανηγυρίσωμεν..mp3

Thumbnail1453-09Γ. Χαίροις ασκητικών..mp3

Thumbnail1453-10Γ. Ως γενναίον εν Μάρτυσι..mp3

Thumbnail1453-11Γ. Των ουραν'ιων ταγμάτων..mp3

Thumbnail1453-12Γ. Ώ τουπαραδόξου θαύματος..mp3