Δημοτικά τραγούδια της Κρήνης Χαλκιδικής.

Τσέλιος, Βασίλειος (2005-12-16)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail716-01Α. Βαριά δίκια με ρίξανε..mp3

Thumbnail716-02Α, Εγώ στον ήλιο ώμουσα..mp3

Thumbnail716-03Α. Μια βλάχα πλένει στο ποτάμ' ..mp3

Thumbnail716-04Α. Άιντε ' σεις μαρί κουρτσούδια μ' ..mp3

Thumbnail716-05Α. Απάνω στη τριανταφυλλιά..mp3

Thumbnail716-06Α. Δώδεκα χρονών κοράσι..mp3

Thumbnail716-07Α. Ένα κουρτσούδι αγαπώ..mp3

Thumbnail716-08Α. Γλυκοχαράζουν τα βουνά..mp3

Thumbnail716-09Α. 'Γω στα ξένα γκυζιρούσα..mp3

Thumbnail716-10Α. Λενιώ..mp3

Thumbnail716-11Α. Όταν ήμουνα δεκάχρονο κοράσι..mp3

Thumbnail716-12Α. Πήγα στη βρύση για νιρό..mp3

Thumbnail716-13Α. Στον Άδη θα κατέβω..mp3

Thumbnail716-14Α. Ωραία είναι νύφη μας..mp3

Thumbnail716-15Α. Σήμερα λάμπει ο ουρανός..mp3

Thumbnail716-16Α. Μια Παρρασκευή και ' να Σαββάτο βράδυ..mp3

Thumbnail716-17Α. Μαρμαροκλησίτσες ανοίξατε..mp3

Thumbnail716-18Α. Μια μαλαματένια κούπα..mp3

Thumbnail716-19Α. Έβγα πεθερίτσα..mp3

Thumbnail716-01Β. Έλα ύπνε πάρε μου το..mp3

Thumbnail716-02Β. Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά..mp3

Thumbnail716-03Β. Πρωτοχρονιάς..mp3

Thumbnail716-04Β. Φώτων..mp3

Thumbnail716-05Β. Λαζάρου..mp3

Thumbnail716-06Β. Αρχός με την αρχόντισσα..mp3

Thumbnail716-07Β. Κοιμάται τ' αρχοντόπουλο..mp3

Thumbnail716-08Β. Μάνα που έχεις έναν γιο..mp3

Thumbnail716-09Β. Μάνα μ' τη θυγατέρα σου..mp3

Thumbnail716-10Β. Προξενητάδες και γαμπροί..mp3

Thumbnail716-11Β. Κάθεται κόρη και κιντάει..mp3

Thumbnail716-12Β. Σαν κίνησε ο νιούτσικος..mp3

Thumbnail716-13Β. Πως πρέπουν τ' αργυρά κουμπιά..mp3

Thumbnail716-14Β. Ξενιτεμένο μου πουλί..mp3

Thumbnail716-15Β. Σήμερα έρχετ' ο Χριστός..mp3

Thumbnail716-16Β. Όσα βουνά κι αν πέρασα..mp3

Thumbnail716-17Β. Άσπρα μου περιστέρια μαύρα νου πουλιά..mp3

Thumbnail716-18Β. Ξένος ήμαν κι' ρθα τώρα..mp3

Thumbnail716-19Β. Σου ' πα μάνα πάντρεψέ με..mp3

Thumbnail716-20Β. Του ναύτη η δόλια η μάνα..mp3

Thumbnail716-21Β. Δώδεκα χρόνια στο στρατό..mp3

Thumbnail716-22Β. Σήμερα μαύρος ουρανός..mp3