Παραδοσιακά τραγούδια Στανού Χαλκιδικής.

Κοπαρανίδης, Χριστόδουλος (2011-06-15)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1132-01Α.Συνέντευξη..mp3

Thumbnail1132-02Α.Σαν πας Μαρία'μ για νερό..mp3

Thumbnail1132-03Α.Θυμάσαι οταν σε σταύρωσα..mp3

Thumbnail1132-04Α.Μ' έραγαν τα καλντιρίμια..mp3

Thumbnail1132-05Α.Τι λουλούδι θες να γίνω..mp3

Thumbnail1132-06Α.Μια παπαδιά..mp3

Thumbnail1132-07Α.Μαγκιόρος Κυνηγός..mp3

Thumbnail1132-08Α.Τα ξένα..mp3

Thumbnail1132-09Α.Μες τα στενά σοκάκια..mp3

Thumbnail1132-10Α.Φεύγω μανούλα' μ..mp3

Thumbnail1132-11Α.Όλη νύχτα περπατώ..mp3

Thumbnail1132-12Α.Γιάννινα..mp3

Thumbnail1132-01Β. Καπετάνιε..mp3

Thumbnail1132-02Β. Κάτου στου παπά τ' αλώνι..mp3

Thumbnail1132-03Β. Σ' όλα του γάμου μας..mp3

Thumbnail1132-04Β. Του ναύτη η μάνα η δόλια..mp3

Thumbnail1132-05Β. Σε ψηλό βουνό..mp3

Thumbnail1132-06Β. Μάτια σαν και τα δικά σου..mp3

Thumbnail1132-07Β. Όλα τα κοριτσούδια..mp3

Thumbnail1132-08Β. Ερινάκι..mp3

Thumbnail_Title_01_01.mp4

Thumbnail_Title_02_01.mp4