Παράδοση και νεωτερισμός στα κοντσέρτα για βιολί του W. A. Mozart (κονσέρτα, κοντσερτόνε, συμφωνία κοντσερτάντε).

Ζέρβα, Όλγα (2002-05-16)

Διπλωματική εξέταση