Ο μικρός και ο μέγας παρακλητικός κανόνας εις την υπεραγίαν Θεοτόκον (ιστορικό πλαίσιο-μεταγραμματισμοί-μεταγραφές και μουσικολογικές αναλύσεις).

Ζγιάλτου, ΄Ολγα (2011-03-21)

Διπλωματική εργασία

Files in this itemThumbnail976-01.Α΄ ωδή..mp3

Thumbnail976-02. Γ΄ ωδή..mp3

Thumbnail976-03. Δ΄ωδή..mp3

Thumbnail976-04.Ε΄ωδή..mp3

Thumbnail976-05. ΣΤ΄ωδή..mp3

Thumbnail976-06. Ζ΄ ωδή..mp3

Thumbnail976-07. Η΄ωδή..mp3

Thumbnail976-08. Θ΄ωδή..mp3

Thumbnail976-09. Ά ωδή..mp3

Thumbnail976-10. Γ΄ωδή..mp3

Thumbnail976-11. Δ΄ ωδή..mp3

Thumbnail976-12. Ε΄ωδή..mp3

Thumbnail976-13. ΣΤ΄ ωδή..mp3

Thumbnail976-14. Ζ΄ ωδή..mp3

Thumbnail976-15. Η΄ωδή..mp3

Thumbnail976-16. Θ΄ωδή..mp3