Η εξέλιξη του γερμανικού και γαλλικού ορατορίου κατά τον 19ο αιώνα με έμφαση στα ορατόρια των συνθετών: L.V.-Beetoven "Christus am Olbergo", F. Mendelssohn "Elijas και Paulus" και H. Berlion " L' enfance du Christ" .

Κυριακίδου, Αθανασία (2004-12-16)

Διπλωματική εξέταση