Το Bel Canto στην όπερα του Μπελλίνι και Ντονιτσέττι.

Γεροθανάση, Σταματία (2004-12-15)

Διπλωματική εξέταση