Σύγχρονες προσεγγίσεις της μουσικής ψυχολογίας στη μουσική εκτέλεση (music performance) από μουσικά σύνολα (ensembles).

Γεωργέλη, Χριστίνα (2008-06-27)

Διπλωματική εξέταση