Οι όπερες του Verdi και οι τρεις φάσεις συνθετικής δημιουργίας του συνθέτη: έργα και χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε φάσης, μουσικοδραματουργικές παρατηρήσεις.

Βακαλοπούλου, Βασιλεία (1999-06-18)

Διπλωματική εξέταση