Εμπειρικές προσεγγίσεις της μουσικής αναπτυξιακής ψυχολογίας: αντίληψη της μελωδίας, του μελωδικού περιγράμματος, του τονικού ύψους και των διαστημάτων.

Τζανετάκη, Δροσούλα-Μαρία (2000-05-12)

Διπλωματική εξέταση