Τάσεις και γνωρίσματα του Μινιμαλισμού στη σύνθεση του 20ού αιώνα.

Πασσαλίδης, Αλέξανδρος (2005-06-29)

Διπλωματική εξέταση