Η θέση του αρχαίου δράματος στο έργο του G.F. Handel.

Πλατιοπούλου, Ηλέκτρα-Ευαγγελία (2009-09-25)

Διπλωματική εξέταση