Αντιπροσωπευτικές συνθέσεις από τις ασκήσεις για πιάνο του J.S. Bach: ιδιαιτερότητες και ανάλυση.

Πετσούλας-Πυρίνος, Λάμπρος (2009-05-07)

Διπλωματική εξέταση