Το σολιστικό κοντσέρτο και το κοντσέρτο γκρόσο κατά το ύστερο Μπαρόκ.

Θαβώρης, Δημήτριος (2003-07-03)

Διπλωματική εξέταση