Πρωτοποριακές τάσεις στην μουσική του 20ού αιώνα και ιδιαίτερα μετά το 1945 (μέχρι το 1970 περίπου).

Πολυχρονιάδης, Γεώργιος (2004-04-28)

Διπλωματική εξέταση