Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις πάνω στη σχέση μουσικής ακρόασης και διάθεσης (mood).

Παυλάκου, Μεταξία (2001-01-19)

Διπλωματική εξέταση