Τα κοσμικά έργα του Claudio Monteverdi.

Ταμανίδη, Εμμανουέλα (2001-12-13)

Διπλωματική εξέταση