Οι μουσικές δραστηριότητες των αρχαίων ελλήνων, όπως παριστάνονται σε εικονογραφικά τεκμήρια της αρχαϊκής και κλασικής εποχής.

Κουφογιάννης, Γεώργιος (2000-10-19)

Διπλωματική εξέταση