Ο εορτασμός της Πεντηκοστής: μουσικολογικές προσεγγίσεις.

Παπαμιχαήλ, Χαρά (2010-10-13)

Διπλωματική εργασία

Files in this itemThumbnailAEM_1266_CD1_01 Κομμάτι 1.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_02 Κομμάτι 2.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_03 Κομμάτι 3.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_05 Κομμάτι 5.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_06 Κομμάτι 6.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_07 Κομμάτι 7.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_08 Κομμάτι 8.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_09 Κομμάτι 9.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_10 Κομμάτι 10.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_11 Κομμάτι 11.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_12 Κομμάτι 12.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_13 Κομμάτι 13.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_14 Κομμάτι 14.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_15 Κομμάτι 15.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_16 Κομμάτι 16.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_17 Κομμάτι 17.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_18 Κομμάτι 18.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_19 Κομμάτι 19.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_20 Κομμάτι 20.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_21 Κομμάτι 21.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_22 Κομμάτι 22.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_23 Κομμάτι 23.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_24 Κομμάτι 24.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_25 Κομμάτι 25.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_26 Κομμάτι 26.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_27 Κομμάτι 27.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_28 Κομμάτι 28.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_29 Κομμάτι 29.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_30 Κομμάτι 30.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_31 Κομμάτι 31.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_32 Κομμάτι 32.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_33 Κομμάτι 33.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD1_34 Κομμάτι 34.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_01 Κομμάτι 1.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_02 Κομμάτι 2.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_03 Κομμάτι 3.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_04 Κομμάτι 4.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_05 Κομμάτι 5.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_06 Κομμάτι 6.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_07 Κομμάτι 7.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_08 Κομμάτι 8.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_09 Κομμάτι 9.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_10 Κομμάτι 10.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_11 Κομμάτι 11.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_12 Κομμάτι 12.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_13 Κομμάτι 13.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_14 Κομμάτι 14.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_15 Κομμάτι 15.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_16 Κομμάτι 16.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_17 Κομμάτι 17.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_18 Κομμάτι 18.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_19 Κομμάτι 19.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_20 Κομμάτι 20.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_21 Κομμάτι 21.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_22 Κομμάτι 22.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_23 Κομμάτι 23.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_24 Κομμάτι 24.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_25 Κομμάτι 25.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_26 Κομμάτι 26.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_27 Κομμάτι 27.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_28 Κομμάτι 28.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_29 Κομμάτι 29.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_30 Κομμάτι 30.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_31 Κομμάτι 31.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_32 Κομμάτι 32.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD2_33 Κομμάτι 33.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_01 Κομμάτι 1.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_02 Κομμάτι 2.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_03 Κομμάτι 3.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_04 Κομμάτι 4.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_05 Κομμάτι 5.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_06 Κομμάτι 6.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_07 Κομμάτι 7.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_08 Κομμάτι 8.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_09 Κομμάτι 9.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_10 Κομμάτι 10.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_11 Κομμάτι 11.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_12 Κομμάτι 12.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_13 Κομμάτι 13.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_14 Κομμάτι 14.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_15 Κομμάτι 15.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_17 Κομμάτι 17.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_18 Κομμάτι 18.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_19 Κομμάτι 19.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_20 Κομμάτι 20.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_21 Κομμάτι 21.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_22 Κομμάτι 22.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_23 Κομμάτι 23.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_24 Κομμάτι 24.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_25 Κομμάτι 25.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_26 Κομμάτι 26.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_27 Κομμάτι 27.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD3_28 Κομμάτι 28.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_01 Κομμάτι 1.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_02 Κομμάτι 2.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_03 Κομμάτι 3.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_04 Κομμάτι 4.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_05 Κομμάτι 5.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_06 Κομμάτι 6.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_07 Κομμάτι 7.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_08 Κομμάτι 8.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_09 Κομμάτι 9.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_10 Κομμάτι 10.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_11 Κομμάτι 11.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_12 Κομμάτι 12.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_13 Κομμάτι 13.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_14 Κομμάτι 14.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_15 Κομμάτι 15.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_16 Κομμάτι 16.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_17 Κομμάτι 17.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_18 Κομμάτι 18.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_19 Κομμάτι 19.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_20 Κομμάτι 20.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_21 Κομμάτι 21.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_22 Κομμάτι 22.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_23 Κομμάτι 23.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD4_24 Κομμάτι 24.mp3

ThumbnailAEM_1266_CD5_41ΠAΝΤ1.MP3

ThumbnailAEM_1266_CD5_42ΕΔΟΜ1.MP3

ThumbnailAEM_1266_CD5_44ΒΑΣΙ1.MP3

ThumbnailAEM_1266_CD5_46ΕΛΟΓ1.MP3

ThumbnailAEM_1266_CD545ΓΛΣΣ1.MP3

ThumbnailAEM_1266_6. Συνέντευξη από κο Χαρίλαο Ταλιαδώρο Ιούνιος 2009-01.mp3