Η οργανική μουσική του Johann Michael Haydn: αναλύσεις επιλεγμένων έργων.

Καραγιαννίδης, Δημήτριος (2002-11-01)

Διπλωματική εξέταση