Μουσική ακρόαση και σχολική, ακαδημαϊκή μάθηση, πρόοδος: σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της μουσικής ψυχολογίας και παιδαγωγικής.

Διάφας, Πάτροκλος (2002-06-27)

Διπλωματική εξέταση