Η καλλιέργεια και ανάπτυξη της φωνής παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας μέσα από συνεντεύξεις μουσικοπαιδαγωγών στην Ελλάδα σήμερα.

Παριανός, Μάνος - Εμμανουήλ (2012-06-06)

Διπλωματική εργασία