Σονάτες για μπαγιάν στη Σοβιετική Ένωση: ιστορική και αναλυτική προσέγγιση σε επιλεγμένα έργα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Καλλιαρδού, Αλεξία (2012-06-22)

Διπλωματική εργασία