Τα εισόδεια της Θεοτόκου: μεταγραφές και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων τροπαρίων. Παλαιογραφική συγκριτική μελέτη του Δοξαστικού "Μετά το τέχθηναι σε".

Μαυρομουστάκη, Παναγιώτα (2012-06-20)

Διπλωματική εργασία