Ο Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος: βιοεργογραφικά στοιχεία και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων τροπαρίων εις τιμήν του. Παλαιογραφική συγκριτική μελέτη του δοξαστικού "Η γρήγορος γλώσσα του".

Παπαναστασίου, Ήρμα (2012-06-20)

Διπλωματική εργασία