Η όπερα του H. Purcell "Διδώ και Αινείας": μορφολογική και μουσικοδραματουργική θεώρηση.

Πιντέλα, Σωτηρία (2012-05-25)

Διπλωματική εργασία