Αναλυτική προσέγγιση στο μουσικό ύφος του Nuevo Tango του Astor Piazzolla: περίοδος 1ου κουΐντέτου, 1958-1970.

Λάκη, Άννα (2012-06-22)

Διπλωματική εργασία