Τεχνικές απαιτήσεις σε έργα για φλάουτο του Jindrich Feld (1925-2007).

Τσάρα, Ηλέκτρα-Ναυσικά (2012-06-28)

Διπλωματική εργασία