Αγία Φωτεινή η Σαμαρείτιδα: βιογραφία, μεταγραφές και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων τροπαρίων.

Αναστασιάδου, Φωτεινή (2012-06-20)

Διπλωματική εργασία

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
ThumbnailFreeHi-Q 1-5-2010_6 42 12_μμ.mp3

ThumbnailFreeHi-Q 22-5-2011_8 24 26_πμ kyriaki.mp3

ThumbnailFreeHi-Q 27-5-2010_7 35 55_μμ.mp3