Η Εθνική Σχολή Μουσικής στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η ζωή και το έργο των συνθετών Μ. Καλομοίρη και Μ. Βάρβογλη.

Παρασίδου, Ελισάβετ (2001-10-18)

Διπλωματική εξέταση