Το ψυχοακουστικό προφίλ της ανθρώπινης φωνής.

Καραγιάννη, Ιωάννα (2004-10-25)

Διπλωματική εξέταση