Η Εθνική Σχολή Μουσικής στην Ελλάδα και ιδιαίτερα οι συνθέτες Μ. Καλομοίρης και Μ. Βάρβογλης.

Χρυσοχοΐδης, Ιωάννης (2003-10-20)

Διπλωματική εξέταση