Η Εθνική Σχολή Μουσικής στην Ελλάδα και ιδιαίτερα το έργο των συνθετών Μ. Καλομοίρη και Μ. Βάρβογλη.

Καδιάνα, Σοφία (2002-03-11)

Διπλωματική εξέταση