Καλομοίρης και Βάρβογλης ως εκπρόσωποι της εθνικής σχολής στην Ελλάδα: η ζωή και το έργο του.

Μπατσίκα, Γκαλίνα (2008-06-26)

Διπλωματική εξέταση