Η παραδοσιακή μουσική της Ιρλανδίας και τα μουσικά όργανα.

Μωυσιάδου, Ελισάβετ (2008-06-25)